Geodatacentralens experttjänster

Mittaaja

En av Geodatacentralens (före detta Geodetiska Institutet) uppgifter är att producera och upprätthålla koordinat- och höjsystem i Finland. EUREF-FIN är en nationell realisering av det europeiska koordinatsystemet ETRS-89 och är Finlands officiella koordinatsystem.

  • Med E2-beräkningtjänst defineras EUREF-FIN koordinaterna för alla E2-klassens referensstationer.
  • Posititioneringtjänst erbjuder positionkorrigering från alla FinnRef-referensstationer.
  • Med koordinattransformationtjänst kan man transformera koordinater mellan olika koordinatsystemen.